Articles by Patryk Czechowski

Kwietniowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego

Od czasu wydania poprzedniego numeru Monitoringu na początku lutego wiele się zmieniło – czarny scenariusz wydarzeń na Ukrainie dzieje się na naszych oczach, choć wiele osób podchodziło z dystansem do ostrzeżeń Amerykanów. Wojna zmusiła miliony obywateli Ukrainy do opuszczenia kraju, znaczna część ukraińskiej gospodarki zatrzymała się, a niektóre miasta zostały zrujnowane w wyniku ostrzału i walk. Tak tragiczne wydarzenia u jednego z naszych sąsiadów nie pozostaną bez wpływu na gospodarkę Polski. Choć w prezentowanym numerze…


Styczniowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego

Po udanym naborze do redakcji w listopadzie, publikujemy pierwszy numer Monitoringu Makroekonomicznego w nowym składzie osobowym, w nowej oprawie graficznej i w nowym roku 2022. Tematem numeru jest hiperinflacja w Republice Weimarskiej. W tekście autorstwa Juliusza Śmidowskiego opisane zostały najważniejsze przyczyny i skutki gwałtownego wzrostu cen w Niemczech po I wojnie światowej. Z kolei w tekście “Paradygmat postwzrostu” Artura Veryho przedstawiona została koncepcja ciągłego wzrostu gospodarczego, argumenty za nią przemawiające i jej krytyka. W pozostałych…


Listopadowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego

Po letniej przerwie nadszedł czas na powrót na uczelnię, a co za tym idzie także do pisania i publikowania tekstów w ramach Monitoringu Makroekonomicznego. Tematem wydania są niedawne problemy Chin w kilku obszarach m.in. w kontekście trudnej sytuacji Evergrande Group. Autorem tekstu pt. “Narastające problemy Chin” jest Mikołaj Garstecki. Nowy numer MME tradycyjnie zawiera także informacje o niedawnych odczytach najważniejszych wskaźników gospodarki polskiej. Jest to ostatni numer wydany w składzie osobowym, z roku akademickiego 2020/2021….


Niepokojące dane sprzedaży detalicznej

Z najnowszych danych GUS wynika, że w styczniu 2021 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 6,0% niższa niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Jest to wynik nieco gorszy, niż ten prognozowany przez analityków, którzy przewidywali spadek o 4,5%. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku sprzedaż detaliczna spadła o 24,9%, lecz po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł 1,4% – taka różnica spowodowana jest faktem, że w styczniu konsumenci „zaciskają pasa” po grudniu…


Optymizm w produkcji

Zgodnie z danymi GUS, w grudniu 2020 r. produkcja przemysłowa wzrosła aż o 11,2% względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego, a po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym wartość ta wyniosła 7,1%. Z kolei w porównaniu z listopadem 2020 r. niewyrównana sezonowo produkcja przemysłowa spadła o 4,4%, zaś wyrównana sezonowo wzrosła o 0,5%. 11,2% wzrostu w skali roku to drugi najwyższy wynik produkcji przemysłowej w ciągu ostatniej dekady. Za tak imponujący wynik odpowiedzialne były znaczące wzrosty produkcji…


Sprzedaż detaliczna

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 5,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego. Dokładnie w takim samym stopniu sprzedaż detaliczna zmniejszyła się względem października bieżącego roku. Jest to spadek mniejszy, niż przewidywano – konsensus rynkowy zakładał zmniejszenie się sprzedaży detalicznej o 7,4% r/r. GUS poinformował także, że w okresie styczeń-listopad 2020 sprzedaż zmalała o 3,1% r/r. Grupą produktów, w obrębie której w…


Produkcja przemysłowa

Jesienne dane o produkcji przemysłowej w Polsce pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. W październiku 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1% w porównaniu z październikiem roku poprzedzającego. Wynik ten nieznacznie przewyższył oczekiwania analityków, którzy szacowali, że wartość wzrostu wyniesie 0,7%. Po uwzględnieniu wahań sezonowych wzrost wyniósł 3,8% r/r. Dane za listopad okazały się jeszcze bardziej oddalone od prognoz. Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowała się na poziomie aż o 5,4% wyższym, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed