Articles by Patryk Badyna

Bilans płatniczy

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez NBP, w grudniu 2020 roku w Polsce saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. Na wartość rachunku bieżącego złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych w wysokości 1,5 mld zł i usług 8,1 mld zł oraz ujemne salda dochodów pierwotnych 6,4 mld zł i dochodów wtórnych 1,2 mld zł. Porównując wyniki w grudniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł. Łączne saldo…


No Image

Bilans płatniczy

W październiku 2020 r. saldo rachunku bieżącego przyjęło wynik dodatni i wyniosło 10,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (9,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed