Articles by Michał Łesyk

No Image

Dobra sytuacja na rynku pracy

Niskie bezrobocie W styczniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5% wobec 5,2% w miesiącu poprzednim, co stanowiło wzrost o 0,3%. Wobec analogicznego okresu w roku poprzednim, w którym stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, wartość ta spadła o 0,6%. Mimo wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego, zwiększyło się również zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. W styczniu 2020 roku wynosiło ono 6440,9 tys., co w porównaniu z wartością z miesiąca poprzedniego stanowiło wzrost o 44,9 tys. W zestawieniu ze…


No Image

Dodatnie saldo rachunku bieżącego w 2019

Pod koniec IV kwartału 2019 roku, saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Dla porównania, w miesiącu grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie…


Hamowanie PKB

IV kwartał 2019 roku upłynął pod znakiem dalszego spowalniania polskiej gospodarki. Według wstępnego szacunku GUS niewyrównany sezonowo wzrost gospodarczy wyniósł w tym okresie 3,2% r/r, podczas gdy kwartał wcześniej produkt krajowy brutto wzrósł o 3,9%. Wartość ta jest jednak miłą niespodzianką, ponieważ dane z tzw. szybkiego odczytu, podane dwa tygodnie wcześniej, wskazywały na wzrost niższy o 0,1 p. proc. Nie zmienia to jednak faktu, że dalszym ciągu można mówić o znacznym wyhamowaniu, a w kontekście…


Polityka fiskalna

Deficyt po wrześniu Ministerstwo Finansów poinformowało, iż po wrześniu deficyt budżetowy wyniósł 1,8 miliarda złotych. Jednocześnie przedstawiono dane po­kazujące stopień wykonania budżetu na ten rok. Dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 296 miliardów zł, co oznacza wykonanie budżetu na poziomie 76,3%, a wydatki ukształtowały się w wysokości 297,8 miliarda zł tj. 71,5%. Ministerstwo podało także szczegółowe dane do­tyczące wysokości dochodów z poszczególnych źródeł i są to dane napawające optymizmem. Do­chody z podatku VAT, PIT i CIT,…


PKB

Solidny wzrost w drugim kwartale Według wstępnego szacunek GUS-u PKB w Pol­sce wzrosło o 4,5% w drugim kwartale r/r, wobec 5,3% w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Nieznacznie słabiej wynik ten prezentuje się po odsezonowaniu – 4,2%. Polska gospodarka wciąż prezentuje stabilny wzrost na relatywnie wysokim poziomie, choć, zgodnie z wcześniejszymi zapo­wiedziami dotyczącymi prawdopodobnego obni­żenia trajektorii wzrostu, na nieco niższym pozio­mie niż przed rokiem. Niezmiennie czynnikiem napędzającym wzrost PKB był popyt krajowy, który wzrósł o 4,8%,…


No Image

Europejska gospodarka unika stagnacji i Brexitu ciąg dalszy

W trzecim kwartale gospodarka strefy euro uro­sła o 0,2% kw/kw, podczas gdy konsensus rynkowy kształtował się 0,1 p.p. niżej. Widać jednak, że tempo wzrostu nie jest zachwyca­jące. Patrząc na dane r/r PKB w Eurozonie wzrosło w trzecim kwartale o 1,1% (w poprzednich kwarta­łach wzrost wynosił kolejno 1,2% i 1,3%). Wciąż na granicy recesji balansują Niemcy, czyli gospodarka, która ma niebagatelny wpływ na sytu­ację gospodarczą w całej Europie. W drugim kwar­tale PKB naszego zachodniego sąsiada skurczył…


No Image

PKB

Polska gospodarka zanotowała bardzo dobry rok. Według danych GUS-u PKB wzrósł o 5,1% r/r. Jest to najlepszy wynik od 11 lat, lecz istnieją pewne powody do niepokoju, kiedy nieco głębiej spojrzy się na dostępne dane. Ostatni kwartał 2018 roku przyniósł wzrost PKB o 4,9%, jednak porównując kwartał do kwartału, wzrost ten wygląda mniej okazale i wynosi 0,5%. Jest to zarazem najgorszy wynik od dwóch lat i jeden z symptomów spowolnienia, bowiem ekonomiści spodziewali się wzrostu…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed