Articles by Michał Łesyk


TRYUMF BIDENA – CZERWONA KARTKA DLA TRUMPA

Na podstawie policzonych do tej pory głosów jasne jest, że 20 stycznia prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. Zdobył on ponad 5 milionów więcej głosów niż urzędujący prezydent Donald Trump (a przewaga ta będzie rosnąć wraz ze zliczaniem głosów m.in. w Kalifornii i Nowym Jorku), co pozwoliło mu wygrać w stanach zapewniających większość w Kolegium Elektorów. Na ten stosunkowo silny mandat cieniem kładzie się jednak zmniejszenie przez Partię Demokratyczną jej większości w Izbie Reprezentantów oraz…


MŁODZI-GNIEWNI

Ostatnie dni października 2020 roku zapiszą się w historii pod znakiem czerwonej błyskawicy. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego określane jako „wyrok na kobietach” wywołało burzę, której pioruny pod postacią demonstrantów uderzyły w ulice miast. Początki ustawy aborcyjnej 7 stycznia 1993 roku weszły w życie do niedawna obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, które pozwalały na dokonanie legalnej aborcji w przypadku wystąpienia jednej z trzech okoliczności: zagrożenia życia lub zdrowia…


Inflacja wyhamowuje powoli

Przez ostatnie miesiące zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, iż inflacja w Polsce znajduje się powyżej celu inflacyjnego. Sytuacja nie uległa zmianie we wrześniu. Według danych GUS inflacja wyniosła wtedy 3,2% r/r. Tym samym odczyt ten jest o 0,3 p. proc. wyższy od konsensusu rynkowego. Należy jednak zauważyć, iż dynamika wzrostu cen jest o wiele niższa, niż w pierwszych miesiącach roku. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), który pozwala na porównanie sytuacji w różnych krajach Unii Europejskiej…


Otoczenie zewnętrzne – Jak druga największa gospodarka świata odnalazła się w nowej rzeczywistości?

AZJA Jak druga największa gospodarka świata odnalazła się w nowej rzeczywistości? Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na codzienne życie niemal każdego człowieka na świecie, w Europie obserwujemy rozwój drugiej fali choroby i możemy jasno stwierdzić, że na chwilę obecną nie widać końca kryzysu, podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, czy Ameryce Południowej. Jednak władze Chińskiej Republiki Ludowo Demokratycznej z dumą ogłosiły pokonanie pandemii i powrót do efektywnego rozwoju gospodarczego. Władze Chin podjęły drastyczne i stanowcze środki, aby…


Skutki koronakryzysu na rynku walutowym

Para EUR/USD Postępujące od czerwca ożywienie w gospodarce Stanów Zjednoczonych, spadek liczby nowych zachorowań w Europie i powrót optymizmu na rynki odmienił trend pary EUR/USD w ciągu zaledwie dwóch miesięcy zwiększając jej wartość z poziomu 1,08 do sierpniowo-październikowego korytarza 1,16-1,19, w którym obecnie przebywa. Obawy gospodarcze związane z wynikami nadchodzących wyborów oraz brak silnej reakcji rządu ustępującego prezydenta Donalda Trumpa na rozwijającą się pandemię również nie pomogły dolarowi. Ponadto spowodowana początkami „covidowego” kryzysu gospodarczego majowa…


Sprzedaż detaliczna in plus

Źródło: Twitter @GUS_STAT  Według danych Głównego Urzędu statystycznego sprzedaż w ujęciu nominalnym sprzedaż detaliczna jest o 1,8% niższa niż w sierpniu a zarazem wyższa o 2,5%  niż w tym samym okresie rok temu. Wyniki września są minimalnie lepsze niż zakładali ekonomiści. Jednym z czynników tej poprawy mogła być  stopniowa normalizacja oraz zmniejszenie obostrzeń związanych z pandemią, widoczna jest zwiększona sprzedaż szczególnie jeśli chodzi o dobra trwałe, aczkolwiek można było zaobserwować, również wzmożony ruch w zakresie…


Stabilna sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2020 roku wyniosła 6,1%, utrzymując się na stałym poziomie od czterech miesięcy. W porównaniu z ubiegłym wrześniem można jednak zaobserwować znaczący wzrost o 1 punkt procentowy, z poziomu 5,1%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z zeszłym rokiem ogółem spadło nieznacznie – o 1,2%, z poziomu 6,39 mln we wrześniu 2019 roku do 6,31 mln w roku bieżącym. Zgodnie z oczekiwaniami, część branż ucierpiała znacznie bardziej niż inne. Jedyną…


No Image

Bilans płatniczy

W sierpniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego przyjęło wartości dodatnie, wynoszące 4,2 mld zł. Na wartość salda złożyły się dodatnie zestawienia obrotów towarowych, które wyniosły (3,2 mld zł), usług (7,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł).  W sierpniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w sierpniu było dodatnie i wyniosło 7,6 mld zł….


PKB – gigantyczny spadek w II kw.

Główny Urząd Statystyczny nieznacznie zrewidował wstępny odczyt PKB za II kwartał 2020 roku. Według najnowszych danych z października realny produkt krajowy brutto Polski spadł o 8,4% r/r wobec spadku o 8,2% r/r, ogłoszonego pod koniec sierpnia. Choć to największy spadek PKB we współczesnej historii Polski, jest on i tak niższy niż w prognozach z wiosny, w których to ekonomiści zapowiadali nawet dwucyfrową wartość ujemnej zmiany PKB. Znacząca część II kwartału minęła pod znakiem najpierw pełnego…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed