Articles by Konrad Grabowicz

Kontrolowanie zamiast sterowania

Komentatorzy ekonomiczni wywodzący się z tradycji keynesowskiej nierzadko wypominają zwolennikom ujęcia podażowego ślepą wiarę w wolny rynek oraz jego samoregulujące mechanizmy. Nie analizując głębiej generalizacji do której zazwyczaj dochodzi kiedy oponentów w debacie publicznej ostracyzuje się, wrzucając do worka z napisem „neoliberalizm”, warto przypomnieć o tym, którego mianowano swego czasu „Friedmanem lewicy”. Autor indeksu mierzącego stopień monopolizacji, warunku efektywność aprecjacji i deprecjacji waluty krajowej, przez wielu uważany za godnego „Nagrody Nobla z ekonomii” – Abba…


Radykalna ekonomia wolnorynkowa

Kiedy myślimy o radykalizmie w ekonomii, najczęściej nasuwają nam się skojarzenia z marksizmem lub innymi ruchami społecznymi XVIII i XIX wieku, wyraźnie antykapitalistycznymi. W wydanym niedawno kompendium polskiej ekonomicznej myśli akademickiej „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” kontynuatorzy myśli Paula Sweezy’ego czy Oskara Langego są nazywani właśnie radykałami. W obliczu zatem dość jednostronnego postrzegania „ekstremizmu ekonomicznego” tym bardziej ciekawym elementem mozaiki myśli ekonomicznej będzie agoryzm. Jest to nurt libertarianizmu całkowicie odrzucający państwo, zatem stanowi jednocześnie…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed