Articles by Jakub Łaszkowski

PKB w IV kwartale zmalał

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem produktu krajowego brutto opublikowanego przez GUS, polska gospodarka zmniejszyła się w IV kwartale 2020 w ujęciu rocznym o 2,8%. Jest to gorszy wynik od II kwartału 2020 roku, gdy spadek wyniósł 1,5%. Częściowo pozytywne informacje widoczne są w inwestycjach brutto. Spadek inwestycji wyniósł w IV kw. 2,2% przy 4% kwartał wcześniej i 3,8% w II kw. 2020 roku, czego głównym czynnikiem jest dodatnia dynamika akumulacji aktywów obrotowych (zapasów), która wyniosła +0,6%…


PKB – odrabianie strat w III kwartale

Według danych opublikowanych przez GUS polskie PKB było w trzecim kwartale 2020 roku niższe o 1,8% w ujęciu rocznym. Oznacza to wejście polskiej gospodarki w stan technicznej recesji. Zauważalne jest jednak odbicie się od dna, ponieważ w porównaniu z drugim kwartałem polskie PKB wzrosło o 7,9%. W całym trzecim kwartale nie było restrykcyjnych obostrzeń epidemiologicznych. Uwidoczniło się to w statykach sektorów.  W porównaniu z kwartałem poprzednim wzrost w sektorze handlu wyniósł 15%, w transporcie 17%,…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed