Articles by Juliusz Juzaszek

Pandemia a rynek walutowy

EUR/USD Kurs EUR/USD od początku roku wahał się w przedziale 1,20-1,22, by na początku marca zaliczyć spadek do poziomu 1,19 najniższego od listopada 2020. Pierwsze miesiące nowego roku dla tej pary stały pod znakiem wyhamowania wyraźnego trendu wzrostowego, który utrzymywał się konsekwentnie od maja, w szczególności pod wpływem gorszej sytuacji epidemicznej w Stanach Zjednoczonych w letnim okresie i niepewności odnośnie zmian politycznych w tym kraju. Na europejskiej walucie zaczęła ciążyć zła sytuacja epidemiczna w krajach…


Rynek walutowy

EUR/PLNDruga połowa grudnia przyniosła pogorszenie się nastrojów globalnych w związku z postępowaniem pandemii koronawirusa i ponowną przecenę pary EUR/PLN. Po wcześniejszych obniżkach do dość stabilnego poziomu 4,42-4,46 jej notowania podskoczyły do nawet 4,57 na koniec roku, a następnie aż do połowy stycznia utrzymały się w korytarzu 4,50-4,55. Szczególnie istotną rolę odegrał NBP, który w grudniu rozpoczął interwencje walutowe polegające na osłabianiu pozycji złotego na rynku. Potwierdziło to zatem wcześniejsze sygnały, że RPP może uważać poziom…


Inflacja

W sierpniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 2,9% r/r, utrzymując się na tym samym poziomie co w lipcu i znacząco wyższym niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmia­nie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 3,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywno­ści i energii 2,2% r/r. Według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Pol­sce w sierpniu poszły w górę o 2,6% r/r przy 1,4% w…


Inflacja

W grudniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 1,1% r/r i kontynuował trend jego obniżania się w ostatnich miesiącach. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmianie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 1,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywności i energii 0,6% r/r. Z kolei według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Polsce w grudniu poszły w górę o 0,9% r/r przy 1,6% w całej UE. Trend spadkowy utrzymał się także…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed