Articles by Aneta Mynarska

Rynek pracy

Według danych GUS w lipcu 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,1%, czyli pozostał na poziomie stopy bezrobocia odnotowanej w poprzednim miesiącu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik ten zmalał o 1,4 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w lipcu 2017 wyniosła 1 141 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, nie odnotowano znaczącego spadku liczby osób bez pracy, a wskaźnik bezrobocia…


Rynek pracy

Według danych GUS w maju 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,4%, czyli     o 1,6 p.p. mniej niż w maju roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,1 p.p. W czerwcu odnotowano kolejny spadek wskaźnika, który osiągnął poziom 7,2%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, stopa bezrobocia zmalała o 1,5 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w maju 2017 wyniosła 1 200 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed