Ameryka Północna i Południowa

Broń z zastosowaniem sztucznej inteligencji w USA

        W sierpniu przedstawiciele kilkudziesięciu amerykańskich firm z branży informatycznej zgromadziło się, by wspólnie zająć stanowisko w sprawie rozwijającego się sektora broni z użyciem sztucznej inteligencji. Efektem obrad był list skierowany do ONZ, w którym eksperci jednogłośnie postulują delegalizację tego rodzaju broni.

        Za główny powód swojej decyzji przedsiębiorcy obrali fakt, że to oni będą ponosić największą odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ponadto twierdzą, iż upowszechnienie broni z zastosowaniem zaawansowanej technologii informatycznej będzie stanowić początek nowego rozdziału w historii działań wojennych.

        W obliczu rosnącego zagrożenia atakami terrorystycznymi, które – na chwilę obecną – trudno jest przewidzieć, można sądzić, że zalegalizowanie broni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może znacząco wpłynąć na rozwój metod, którymi posługują się terroryści. Ponadto nie należy zapominać o psychopatycznych mordercach oraz despotycznych przywódcach, którzy osiągnięcia informatyki mogą wykorzystać przeciwko ludzkości. Biorąc to wszystko pod uwagę, w liście do ONZ eksperci powołali się na podpisaną w 1980 roku w Genewie konwencję o zakazie lub ograniczeniu użycia niektórych broni konwencjonalnych.

 

Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych kurczą się

        W trzecim tygodniu sierpnia odnotowano wzrost cen ropy naftowej Brent o 4% w porównaniu z analogicznym dniem poprzedniego tygodnia. Za główną przyczynę podaje się spadek liczby miejsc wydobycia. W Stanach Zjednoczonych odnotowano spadek liczby wiertni z 768 do 763 w przeciągu zaledwie tygodnia.

        Należy jednak zauważyć, iż w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba miejsc wydobycia ropy naftowej w USA niemal się podwoiła. Ponadto obserwuje się wzrost produkcji. Obecnie amerykańska podaż ropy naftowej kształtuje się na poziomie 9,5 mln baryłek dziennie. Mimo wzrostu produkcji zauważono jednak, iż zapasy ropy naftowej w USA kurczą się.

        Sytuację rekompensuje wzrost kontraktów na rynku fizycznym. Dla każdego rodzaju ropy naftowej obserwuje się wzrost wycen kontraktów przeciętnie o 4% w stosunku do dnia ubiegłego.

Be the first to comment on "Ameryka Północna i Południowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed