Słabnąca sprzedaż detaliczna

Jak donoszą eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna słabnie. Jeszcze w styczniu 2020 roku wzrosła o 3,4 proc., natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 20,6 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,7 proc. według wskaźników inflacji. Oznacza to, że konsumpcja prywatna, na której opiera się obecnie polska gospodarka słabnie. 

“W styczniu sprzedaż detaliczna zanotowała wyraźne spowolnienie wzrostu – w szczególności w zakresie dóbr trwałych, które notują najniższą dynamikę od prawie półtora roku, co może zwiastować pogorszenie nastrojów konsumenckich” – napisali na Twitterze eksperci z Pekao.

“Styczniowe dane pokazują, że czynnik inflacyjny zadziałał nieco mocniej, a tempo wzrostu sprzedaży w większości kategorii spadło. Obawiamy się, że ten czynnik będzie również hamował tempo wzrostu konsumpcji w kolejnych miesiącach 2020 roku” – piszą z kolei ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Nastroje konsumentów pogarszają się

Według GUS obecne i przyszłe nastroje konsumentów w Polsce w lutym 2020 r. są na niższym poziomie niż w styczniu 2020 r. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł 1,3 i był o 2,4 pkt proc. niższy w stosunku do stycznia 2020 r. W odniesieniu do lutego 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 4,2 pkt proc. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 pkt proc. w stosunku do stycznia 2020 r. i ukształtował się na poz. -2,2.

Szczegółowe dane

W styczniu szczególny spadek sprzedaży odnotowano w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 0,9 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 4,8 proc.). Trzeba, również dodać, że spadek sprzedaży detalicznej nie wystąpił we wszystkich branżach. Wśród ważniejszych kategorii największy wzrost sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach działających w grupach „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – o 3,5 proc. oraz „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” – o 2,5 proc. Wyższy niż przeciętnie wzrost sprzedaży nastąpił w grupie podmiotów handlujących „tekstyliami, odzieżą i obuwiem” – o 10,5 proc. oraz „meblami, rtv, agd” – o 5,8 proc.

 

 Piotr Niedzieski

Be the first to comment on "Słabnąca sprzedaż detaliczna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed