sprzedaż detaliczna

No Image

Słabnąca sprzedaż detaliczna

Jak donoszą eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna słabnie. Jeszcze w styczniu 2020 roku wzrosła o 3,4 proc., natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 20,6 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,7 proc. według wskaźników inflacji. Oznacza to, że konsumpcja prywatna, na której opiera się obecnie polska gospodarka słabnie.  „W styczniu sprzedaż detaliczna zanotowała wyraźne spowolnienie wzrostu – w szczególności w zakresie dóbr trwałych, które notują najniższą dynamikę od…


Sprzedaż detaliczna

Według informacji zaprezentowanych przez GUS, dynamika sprzedaży detalicznej w cenach sta­łych w ujęciu rocznym w sierpniu wyniosła 4,4%, również w przedstawieniu miesięcznym nastąpił wzrost sprzedaży o 0,1%. Na wzrost w ujęciu rocznym złożył się podniesio­ny wynik we wszystkich grupach przedsiębiorstw wyszczególnionych w statystykach podawanych przez GUS poza grupą „pozostałe”, gdzie doszło do spadku o 0,9 p.p. Największą dynamikę moż­na było zaobserwować w sektorach mebli, RTV i AGD (11,6%), pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach i…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed