Spredaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w wrześniu wyrażona w cenach stałych wzrosła o 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, a miesiąc do miesiąca spadła o 0,9%. W cenach stałych r/r jest to najwyższy wzrost od sześciu miesięcy. W przypadku spadku pomiędzy miesiącami można zaobserwować efekt kalendarzowy, spowodowany różnicą w liczbie dni w miesiącu.
Wzrost dynamiki w ujęciu rocznym odnotowano w każdej kategorii, z czego najsilniej na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej wpłynęły wzrosty zanotowane w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” – 32,3%. Znaczne wzrosty zaobserwowano także dla sprzedaży „mebli, RTV, AGD” – 12,3% oraz grupie „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” – 10,3%. Mniejsze przyrosty odnotowano w kategoriach: „prasa, książki” – 8,1%; „pozostała sprzedaż detaliczna” – 7,5%; „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – 7,1%; a najmniejsze wzrosty zanotowały „pozostałe” – 3,9%; „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – 3,6% a także „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” – 3,6%.
Miesiąc do miesiąca zaobserwowano znaczący wzrost kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – 8,9% i kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” o 8,6%. W przypadku pięciu kategorii z dziewięciu był zanotowany spadek, w kategoriach paliw; prasy i książek; pozostałych; pozostałej sprzedaży detalicznej oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych odpowiednio -4,7%, -3,4%, -3,3%, -3,1%, -2,3%. W przypadku dwóch kategorii – „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” oraz „meble RTV, AGD” nie odnotowano poważniejszych zmian.
W dalszym ciągu przewiduje się polepszenie nastrojów konsumentów za sprawą wzrostu zatrudnienia i zarobków przeciętnych, który jest wyższy od inflacji, wpływając na siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz obniżając skłonność do oszczędzania na rzecz konsumpcji.
Jednocześnie warto odnotować, że według danych Eurostatu w cenach stałych oczyszczonych od efektu kalendarzowego i sezonowego, sprzedaż detaliczna jest na najwyższych poziomach od 17 lat. Równocześnie bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął wzrost 7,4% w skali roku i można się spodziewać najsilniejszych świąt za ostatnich 17 lat. Warto zauważyć, że metoda obliczania dynamiki sprzedaży detalicznej Eurostatu uwzględnia sprzedaż w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających mniej niż 10 osób), natomiast pomijają sprzedaż samochodów. Wzrosty wobec każdej kategorii dają dużą szansę do przyspieszenia wzrostu PKB.

Be the first to comment on "Spredaż detaliczna"

Dodaj komentarz

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed