Aktywność zawodowa, bierność zawodowa i bezrobocie.

Komunikaty płynące z mediów dotyczące rynku pracy mogą być dla niektórych osób dość mylące – z jednej strony mówi się o rekordowo niskiej stopie bezrobocia (np. poniżej 7%), a z drugiej podkreśla się problem niedostatecznego wskaźnika zatrudnienia, poniżej 60%. Na pierwszy rzut oka coś tu się nie zgadza – gdzie się podziały pozostałe „procenty” i jaki jest ich status? W celu wyjaśnienia tej kwestii należy zapoznać się ze znaczeniem podstawowych wskaźników dotyczących zatrudnienia. Miary aktywności…


No Image

Notowania giełdowe

Dobrą wiadomość przyniósł dla Polski ostatni tydzień, w związku z tym, że agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła ze stabilnej do pozytywnej perspektywę oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju. Rating pozostał jednak bez zmian i wciąż pozostaje na poziomie BBB+. Pozytywna ocena S&P stanowi potwierdzenie dla dobrego kierunku rozwoju Polskiej gospodarki oraz nadzieję na podwyższenie ratingu w okresie najbliższych dwóch lat. W ciągu miesiąca Warszawski Indeks Giełdowy spadł o 2,14%. Indeks dwudziestu największych spółek notowanych na…


Pracownicze Plany Kapitałowe-prawdziwa rewolucja czy awantura o nic?

Po ponad dwóch latach od wyborów parlamentarnych powrócił temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z przedstawionym niedawno projektem ustawy będzie to dobrowolny system oszczędzania, do którego zostaną wpisani wszyscy pracujący w wieku od 19 do 55 lat. Co miesiąc, z pensji pracownika będzie pobierana składka w wysokości co najmniej 3,5% pensji brutto, z czego 2 punkty procentowe zapłaci pracownik, a resztę pracodawca. Oprócz tego, każdy pracujący będzie mógł zdecydować o zwiększeniu wpłaty do wysokości 8% pensji…


Kolej na reformy

To mogą być decydujące trzy miesiące dla Emmanuela Macrona, prezydenta Francji. 3 kwietnia związki zawodowe w państwowym przewoźniku kolejowym zdecydowały o rozpoczęciu trwających tyle strajków (w formule: dwa dni strajku, trzy dni pracy) w proteście przeciwko planowanym reformom. Konieczne zmiany Reformy są francuskim kolejom potrzebne. SNCF (Société nationale des chemins de fer français) ma 46 mld euro długu, choć co roku otrzymuje 14 mld euro subsydiów od państwa i samorządów. Pomimo wsparcia państwa koszt przewozu…


Produkt Krajowy Brutto i jego przekształcenia (PKN, PNB, PNN)

PKB, mimo licznych wad, pozostaje podstawowym miernikiem aktywności gospodarki w rachunkach narodowych. Pozwala w możliwie syntetyczny sposób analizować gospodarkę danego kraju, a pewne jego proste modyfikacje (PKN, PNB, PNN) prezentują jeszcze szerszy obraz. Warto bliżej poznać ten miernik, choć należy pamiętać, że takie „spojrzenie z lotu ptaka” nie jest odpowiedzią na wszystkie ekonomiczne pytania. Czym jest Produkt Krajowy Brutto Pomiary aktywności gospodarki jako całości są nieocenionym źródłem informacji oraz istotną podstawą dla większości decyzji podejmowanych…


Najważniejsze informacje o spółkach w kwietniu 2018r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH Play- spółka poinformowała, że przeznaczy 652 mln zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Daje to 2,57 zł na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona 10 maja 2018 roku, a dzień, w którym nastąpi ustalenie do niej prawa przypadnie na 2 maja 2018 roku.  Akcje Play Communications na środowej sesji mocno traciły (-1,91%), a pod koniec dnia za akcję płacono 31,88 zł. Przy tym kursie akcji i kwocie dywidendy stopa dywidendy wynosi 8,06%. Spółka poinformowała,…


No Image

Inflacja

Pierwsze dwa miesiące 2018 roku przyniosły spadki inflacji CPI w ujęciu rocznym: w styczniu indeks osiągnął poziom 1,9%, zaś w lutym tylko 1,4%. W ujęciu miesięcznym dla stycznia wskaźnik wyniósł 0,3% oraz -0,2% dla lutego. Zaobserwowanym odczytom inflacji sprzyja ograniczona wewnętrzna presja popytowa, niska dynamika cen importu i mocniejszy niż przed rokiem kurs złotego. Zjawiskom tym towarzyszy także słabnąca dynamika cen energii oraz wysoka, ale obniżająca się dynamika cen żywności.   W styczniu 2018 roku…


No Image

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w styczniu wyrażona w cenach stałych wzrosła o 7,7% r/r, a m/m spadła o 20,5%. W przypadku spadku pomiędzy miesiącami jest to powiązane z okresem świątecznym. Efekt sezonowy miał największy wpływ na artykuły w kategoriach prasy, książek i mebli, RTV i AGD. Wzrost dynamiki w ujęciu rocznym odnotowano w prawie wszystkich kategoriach. Najwyższy wzrost nastąpił w kategoriach „tekstylia, odzież, obuwie” – 21,3% i „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – 17,9%. Silne wzrosty zaobserwowano także…


PKB

Wyniki polskiej gospodarki nie przestają zaskakiwać. Trend szybkiego wzrostu PKB rozpoczęty w pierwszym kwartale utrzymuje się do obecnego momentu. Wg niedawno opublikowanych danych GUS-u, w lutym br. produkcja przemysłowa wzrosła o 7,4% r/r, a produkcja budowlano-montażowa o 31,4%. Z kolei w styczniu oddano do użytku prawie 30 tysięcy mieszkań, przez co roczny wzrost sprzedaży wyniósł około 10%. Te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne pozwalają przypuszczać, że wzrost gospodarczy w I kwartale 2018 będzie bliski 5%.             Głównym…


Rynek pracy w marcu 2018 r.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w lutym 2018 roku wyniosło 4599,72 zł brutto i oznacza to wzrost tego wskaźnika o 6,8% w ujęciu r/r oraz 0,2% względem stycznia br. Dynamika wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu r/r w lutym spadła jednak wobec 7,3% wzrostu w styczniu 2018 r. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 6197 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Stopa bezrobocia podana przez GUS na koniec…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed