PKB

PKB

               Wstępne szacunki GUS-u dotyczące dynamiki PKB Polski w trzecim kwartale nie potwierdziły się. Niewyrównany sezonowo wzrost gospodarczy wyniósł 4,9% r/r , a odsezonowany 5,2% (w obydwu przypadkach o 0,2 p.p. więcej niż pierwotnie zakładano). Tym samym Polska pozostała w grupie najszybciej rozwijających się państw Unii, ze wzrostem dwukrotnie większym niż strefa euro. Oprócz danych dotyczących całkowitego wzrostu produkcji, z ostatniej publikacji GUS-u można się dowiedzieć, jak wyglądała jego struktura. W trzecim kwartale br. zanotowano wzrost popytu…

Czytaj dalej

PKB

            Zgodnie z prognozami, wzrost PKB w III kwartale okazał się największy spośród wszystkich dotychczasowych okresów tego roku. Według danych GUS-u polska gospodarka rosła w tempie 4,7% r/r (5% po odsezonowaniu). Podobne ożywienie widać w całej Unii Europejskiej. Gospodarka Wspólnoty oraz gospodarka strefy euro urosły o 2,5% (po wyrównaniu sezonowym). Na uwagę zasługują przede wszystkim dane z Rumunii, gdzie wzrost PKB wyniósł aż 8,6% r/r, co w dużej mierze wynika z…


PKB – październik 2017

Rozpoczęliśmy ostatni kwartał 2017 r. Miniony III kwartał cechował się najprawdopodobniej największym wzrostem gospodarczym spośród wszystkich czterech okresów br. Większość prognostów przewiduje, że dynamika PKB w przedziale czasowym od lipca do września ukształtowała się na poziomie ok. 4,5% r/r (z perspektywą na szybszy przyrost). Ożywienie gospodarcze w Polsce świetnie przedstawia dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (wśród podmiotów zatrudniających co najmniej 10 osób). Podobne wyniki notowane były po raz ostatni w 2008 r. Nie znamy…


PKB – wrzesień 2017

Większość sygnałów z krajowej gospodarki świadczy o utrzymującym się ożywieniu koniunktury. Wnioskujemy, że rok 2017 będzie przede wszystkim okresem wysokiej dynamiki konsumpcji prywatnej. To zdecydowanie ten parametr będzie głównym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy w bieżącym roku. Sytuację tę wspierają coraz większy przyrost wynagrodzeń, transfery świadczeń wychowawczych i wyższa niż w poprzednich latach dynamika zatrudnienia. Perspektywy kształtowania się spożycia prywatnego są korzystne. Należy spodziewać się jednak, że wzrost tej ważnej składowej PKB w 2018 r. będzie…


PKB – lipiec/sierpień 2017

II kwartał 2017 r. upłynął pod znakiem wysokiego wzrostu polskiej gospodarki, porównywalnego do poziomu odnotowanego w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. (+4% r/r). Szybki szacunek dynamiki PKB w okresie kwiecień-czerwiec wyniósł 3,9% r/r. Podobny wzrost gospodarczy obserwujemy właściwie we wszystkich krajach Europy Środkowej należących do UE. Wśród wymienionej grupy warto wyróżnić Rumunię i Słowenię, które w I kwartale rozwijały się w tempie powyżej 5% r/r. W przypadku gospodarki znad Morza Czarnego sprzyjającym czynnikiem jest płynne…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed