Rynek pracy

Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w marcu 2018 roku 6,6% wobec 6,8% w lutym, jest to również spadek o 1,4 pkt proc. względem marca ub. r. Wysokość marcowej stopy bezrobocia to wyrównanie wyniku ze stycznia 1991 roku, w międzyczasie była ona na podobnym poziomie jedynie w listopadzie i grudniu ub. r. (odpowiednio 6,5% oraz 6,6%). Do poziomu z końca 1990 r. brakuje już tylko 0,1 pkt proc. Nie została jeszcze podana…

Czytaj dalej

No Picture

Notowania giełdowe

Trzeci tydzień maja nie przyniósł dobrych wyników dla indeksu WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Każda sesja giełdowa kończyła się bowiem spadkiem. Jest to generalnie zadziwiający fakt, ponieważ warunki makroekonomiczne są pomyślne – satysfakcjonująco prezentuje się poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB), co więcej Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy na stabilnym poziomie. W ostatnim czasie na giełdzie miało także miejsce sporo istotnych dla inwestorów wydarzeń. 10 maja Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wznowiono…


Polityka pieniężna

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.   W gospodarce światowej panuje ożywienie koniunktury pomimo spadku tempa wzrostu produktu krajowego brutto w największych gospodarkach rozwiniętych. W strefie euro sytuacja gospodarcza jest dobra. Europejski Bank Centralny wskazuje jednak w biuletynie za maj 2018 na ryzyka globalne. W USA również utrzymuje się korzystna sytuacja gospodarcza pomimo spowolnienia wzrostu PKB. W Chinach…


Rząd zmiany

Włochy są coraz bliższe sformowania rządu po marcowych wyborach, w których żadna siła polityczna nie uzyskała większości miejsc w parlamencie. Ku zaniepokojeniu Unii Europejskiej oraz inwestorów, prawdopodobnie stworzą go dwie populistyczne partie – Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) oraz prawicowa Liga. Na czele rządu z trudnym do zrealizowania programem ma stanąć mało znany profesor prawa bez doświadczenia w polityce, za to z wątpliwym CV. Premier z wzbogaconym życiorysem Liderzy M5S i Ligi, Luigi Di Maio oraz…


NOWE KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kilka tygodni temu odbyła się konwencja Zjednoczonej Prawicy, na której zostało przedstawionych pięć postulatów mających być wyznacznikiem dla dalszej polityki gospodarczej i społecznej rządu. Obejmują one takie obszary jak obniżenie stawki CIT-u dla małych przedsiębiorstw, wprowadzenie proporcjonalnego ZUS-u dla firm, pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz kolejne zwiększenie świadczeń dla rodziców. Wszystkie te postulaty były bardzo szeroko komentowane, ale dopiero teraz, gdy emocje już opadły, można bliżej się im przyjrzeć.                                              Co do kwestii…


Od daniny solidarnościowej po konstrukcję systemu podatkowego w Polsce

Po wielu dniach od rozpoczęcia strajku opiekunów osób niepełnosprawnych w sejmie rząd zdecydował się ugiąć pod żądaniami protestujących. Oprócz pomysłów, takich jak program „Dostępność plus”, którego celem będzie na przykład poprawa infrastruktury dla osób mających problemy z poruszaniem się, pojawiły się bardzo konkretne rozwiązania, zwiększające w krótkim czasie wysokość transferów socjalnych. Kluczowym punktem propozycji rządu jest powołanie funduszu celowego o nazwie „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych”. Jego głównymi źródłami finansowania będzie przekazanie części składki z…


Najważniejsze informacje o spółkach- maj

LPP– Spółka osiągnęła w I kwartale 2018 roku 104,8 mln zł straty netto wobec 117 mln zł straty rok wcześniej. Na samej działalności operacyjnej strata spółki wyniosła 117,7 mln zł wobec 109 mln zł straty rok wcześniej. Natomiast zysk brutto okazał się wyższy w stosunku do roku ubiegłego, jako że w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 712,8 mln zł wobec 620,6 mln zł analogicznego okresu przed rokiem. Na pogorszenie się wynikówna działalności operacyjnej spółki duże…


Aktywność zawodowa, bierność zawodowa i bezrobocie.

Komunikaty płynące z mediów dotyczące rynku pracy mogą być dla niektórych osób dość mylące – z jednej strony mówi się o rekordowo niskiej stopie bezrobocia (np. poniżej 7%), a z drugiej podkreśla się problem niedostatecznego wskaźnika zatrudnienia, poniżej 60%. Na pierwszy rzut oka coś tu się nie zgadza – gdzie się podziały pozostałe „procenty” i jaki jest ich status? W celu wyjaśnienia tej kwestii należy zapoznać się ze znaczeniem podstawowych wskaźników dotyczących zatrudnienia. Miary aktywności…


No Picture

Notowania giełdowe

Dobrą wiadomość przyniósł dla Polski ostatni tydzień, w związku z tym, że agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła ze stabilnej do pozytywnej perspektywę oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju. Rating pozostał jednak bez zmian i wciąż pozostaje na poziomie BBB+. Pozytywna ocena S&P stanowi potwierdzenie dla dobrego kierunku rozwoju Polskiej gospodarki oraz nadzieję na podwyższenie ratingu w okresie najbliższych dwóch lat. W ciągu miesiąca Warszawski Indeks Giełdowy spadł o 2,14%. Indeks dwudziestu największych spółek notowanych na…


Pracownicze Plany Kapitałowe-prawdziwa rewolucja czy awantura o nic?

Po ponad dwóch latach od wyborów parlamentarnych powrócił temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z przedstawionym niedawno projektem ustawy będzie to dobrowolny system oszczędzania, do którego zostaną wpisani wszyscy pracujący w wieku od 19 do 55 lat. Co miesiąc, z pensji pracownika będzie pobierana składka w wysokości co najmniej 3,5% pensji brutto, z czego 2 punkty procentowe zapłaci pracownik, a resztę pracodawca. Oprócz tego, każdy pracujący będzie mógł zdecydować o zwiększeniu wpłaty do wysokości 8% pensji…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed